iRobot garantija augintinių turėtojams!

Pasiūlymo laikotarpiu įsigyjant naują iRobot® Roomba® j7 arba j7+ siurblį robotą (toliau –Prietaisas) taikoma augintinio turėtojo garantija (toliau – Pažadas), kurią siūlo iRobot UK Ltd (toliau – iRobot) be jokių papildomų mokesčių.

Jei jūsų prietaisas, turintis objektų atpažinimo funkciją, yra nešvarus, nes nepavyko išvengti kietų katės ar šuns išmatų, iRobot pakeis jūsų prietaisą nauju be jokio papildomo mokesčio. Šis Pažadas galioja pirminiam prietaiso savininkui iki 1 metų nuo Prekės įsigijimo datos (toliau – Pažado laikotarpis) pateikus galiojantį pirkimo dokumentą, jei Prietaisas buvo pirktas tiesiogiai iš iRobot arba įgalioto iRobot atstovo/partnerio Lietuvoje. Šis pažadas netaikomas robotui įsiurbus ne kietas medžiagas, įskaitant, bet neapsiribojant: minkštas bei skystas kitų gyvūnų atliekas, plaukų kamuolius bei vėmalus. ŠIS PAŽADAS NESUTEIKIA KILIMŲ, GRINDŲ AR KITŲ OBJEKTŲ ŽALOS KOMPENSAVIMO AR JŲ KEITIMO KITAIS.

Jei norite pareikšti pretenziją pagal šį pažadą, susisiekite su iRobot: +370 637 70707.

Kreipdamiesi į iRobot, paruoškite Prietaiso serijos numerį, nuotraukas su užterštu robotu ir originalų pirkimo dokumentą, išduotą iRobot arba iRobot įgaliotojo atstovo Lietuvoje, kuriame nurodyta pirkimo data ir visa informacija apie Prietaisą. iRobot klientų aptarnavimo komanda jus informuos apie pretenzijų pateikimo procesą. Bet kokia pretenzija pagal šį Pažadą reikalauja, kad apie įvykį mums būtų pranešta laiku, ne vėliau kaip iki Pažado laikotarpio pabaigos. Tuo atveju, jei per Pažado laikotarpį bus pareikšta pretenzija ir Prietaisas neatitiko Pažado sąlygų, pagal savo galimybes: (a) pakeisime Prietaisą nauju arba perdirbtu, funkciškai atitinkančiu originalą; (b) pakeisime Prietaisą nauju arba patobulintu, kurio funkcionalumas yra lygiavertis arba geresnis už originalo. Pagal šį Pažadą pakeistas Prietaisas yra vienintelė taikoma kompensacija arba sprendimas. Pažado terminas, kaip nustatyta įstatyme, keitimo atveju nebus atnaujinamas, pratęsiamas ar kitaip paveikiamas. Tačiau pakeistiems Prietaisams, gautiems dėl Pažado per Pažado laikotarpį, Pažado sąlygos galioja likusį Pažado laikotarpį arba laikotarpį iki (90) dienų, atsižvelgiant į tai, kuris laikotarpis yra ilgesnis.

Pakaitinis prietaisas bus suteiktas iškart, kai tik atsiras prekyboje. Visos pakeistos dalys tampa iRobot nuosavybe.

Pažadas netaikomas atskirai nuo iRobot ribotos prietaisų garantijos Roomba j7 arba j7 + siurbliams robotams. Be to, Pažadas netaikomas robotų nuomos paslaugoms, kurias siūlo iRobot arba iRobot įgalioti atstovai. Pretenzijos pateikimas pagal Pažadą neturi įtakos Prietaiso ribotajai garantijai ar bet kuriai kitai paslaugų sutarčiai su iRobot. Taip pat Pažadas neturi įtakos įstatyme numatytoms teisėms, susijusioms su plataus vartojimo prekių pardavimu.

PAAIŠKINIMAS: VARTOTOJAS TURI TEISĘ IMTIS TEISINIŲ VEIKSMŲ PRIEŠ IROBOT, JEI ĮSIGYTAS PRIETAISAS YRA NEKOKYBIŠKAS. ŠIS PAŽADAS YRA PAPILDOMA IROBOT GARANTIJA, NEATMETANT ĮSTATYMUOSE NUMATYTŲ VARTOTOJO TEISIŲ.