Naudojimo taisyklės

Jūsų naudojimasis šia svetaine reiškia, kad sutinkate laikytis ir elgtis pagal šias naudojimo Taisykles (toliau – Taisyklės).

1. Taisyklių apimtis, galiojimas ir aiškinimas

1.1 Taisyklės galioja visiems tarp „iRobot“ svetainės lankytojų (tiek registruotų, tiek neregistruotų) (toliau „Vartotojas“) ir interneto svetainės www.iRobot.lt (toliau „Svetainė“) administratoriaus SIA Terra Virtuala įmonės kodas 40003559952, buveinės adresas Zeltinu iela 8-7, Ryga (toliau „Paslaugos teikėjas“) Svetainėje, teikiamų paslaugų (toliau „Paslaugos“) naudojimo metu atsirandantiems santykiams.

1.2 Be šių Taisyklių, šalių santykius reguliuoja Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai, nusistovėjusi praktika bei profesinės etikos standartai.
1.3 Paslaugų teikėjas turi teisę dėl Svetainės ir Paslaugų plėtros bei jų saugesnio ir geresnio naudojimo, vienašališkai pakeisti arba papildyti Taisykles.
1.4 Visi taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo to momento kai yra paskelbiami tinklapyje www.iRobot.lt.
1.5 Paslaugos teikėjas pasilieka sau teisę keisti Svetainės dizainą ir turinį.

2. Vartotojo įsipareigojimai

2.1. Vartotojas įsipareigoja:
2.2. Kiekvienas vartotojas įsipareigoja reguliariai perskaityti šias Taisykles ir laiku būti susipažinęs su Taisyklių pakeitimais.
2.3. Užtikrinti, kad Svetainės naudojimo metu, visi Kliento pateikti duomenys:
2.3.1. būtų tikslūs ir teisingi;
2.3.2. neprieštarautų įstatymams ir kitiems taikomiems teisės aktams;
2.4. Kiekvienas registruotas vartotojas įsipareigoja rūpintis savo prisijungimo slaptažodžio apsauga.
2.5. Nedelsiant el. paštu informuoti Paslaugos teikėją apie Svetainės naudojimui suteikto slaptažodžio pametimą arba patekimą į trečiųjų asmenų rankas.
2.6. Vartotojas sutinka, kad Paslaugos teikėjas nėra ir nebus atsakingas už Svetainės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Vartotojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

3. Vartotojo patvirtinimai

3.1 Vartotojas patvirtina kad:
3.2 Yra veiksnus fizinis asmuo ar registruotas juridinis asmuo, kurio atstovas turi visus įgaliojimus vietoj juridinio asmens arba jo vardu naudotis Svetaine, veikti šio juridinio asmens vardu bei prisiimti šio juridinio asmens vardu įsipareigojimus.
3.3 Vykdys visus Taisyklių 2.1-2.6 punktuose išvardytus Vartotojo įsipareigojimus;

4. Registracija

4.1. Norint tapti registruotu www.iRobot.lt vartotoju, reikia pateikti duomenis, patvirtinančius, kad registruotasis Vartotojas yra teisėtai įsigijęs savo naudojimui robotą.
4.2. Registracijos formos užpildymas arba bandymas ją užpildyti yra laikomas sutikimu su Taškų skyrimo ir naudojimo taisyklėmis, jei tokios tuo metu yra galiojančios.
4.3. Registruoto vartotojo dalyvavimas www.iRobot.lt rengiamuose konkursuose yra laikomas sutikimu, kad konkursui nusiųsta informacija (pavyzdžiui: videoklipas, fotografijos ar pasakojimas) būtų publikuojama www.iRobot.lt.

5. Paslaugų teikėjo teisės ir pareigos

5.1. Paslaugos teikėjas turi teisę savo nuožiūra apriboti ar panaikinti Vartotojo Svetainės naudojimo teises, jei:
5.1.1 Vartotojas nevykdo Taisyklėse numatytų įsipareigojimų;
5.2 Paslaugos teikėjas bet kuriuo metu turi teisę dėl Svetainės ir Paslaugų plėtros ir jų geresnio bei saugesnio naudojimo vienašališkai keisti ir papildyti Taisykles.

6. Intelektinės nuosavybės apsauga

6.1. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks Svetainėse esantis turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Mano Robotas, UAB sutikimo.
6.2. Tam tikrų vaizdo siužetų ir paveikslėlių autorinės teisės priklauso JAV registruotai įmonei iRobot Corporation.

7. iRobot.lt atsakomybės ribojimas

7.1. Vartotojas sutinka, kad jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, iRobot.lt savininkas Mano Robotas, UAB nėra ir nebus atsakingas už Svetainės ir (ar) paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Vartotojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.
7.2. Vartotojas įsipareigoja užtikrinti, kad irobot.lt savininkui Mano Robotas, UAB niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Vartotojas ne pagal šias Taisykles naudojosi Svetaine ir (ar) paslaugomis.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Vartotojas siunčia Svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais adresais.
8.2. Svetainės naudojimo metu atsirandantiems teisiniams santykiams tarp Vartotojo ir Paslaugos teikėjo taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
8.3. Ginčai kylantys tarp Vartotojo ir Paslaugos teikėjo dėl Svetainės naudojimo sprendžiami derybų būdu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu (prieš tai vienai iš šalių įteikus kitai šaliai rašytinį prašymą išspręsti ginčą), toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Dėkojame, kad lankotės mūsų puslapyje!